Warning: A non-numeric value encountered in /data/2/5/2542829e-ff0a-4a8c-95e0-6b336a27b757/cuegemer.sk/web/wp-content/themes/kallyas/theme-functions-override.php on line 3066
Slovenská verzia štúdie Štúdia slovenská   Anglická verzia Study english      
Pozývame Vás na online konferenciu. Odborníci z oblasti klimatológie, vodohospodárstva, energetiky a ďalších oblastí predstavia faktami a štatistikami doložené informácie o situácii v oblasti globálneho otepľovania s dopadom na kvalitu vody, vzduchu, pôdy, flóry a fauny a ostatné aspekty s dopadmi na región Gemer . Partner z Nórska odprezentuje výsledky štúdie a príkladov dobrej praxe
  Prezentácia :  Paulikova infoseminar 18102021             Projekt ‘Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej? je podporený z programu ACF – Slovakia (www.acfslovakia.sk), ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.
TOP