Vytvorenie nízkouhlíkových stratégií v okrese Rožňava

Realizácia projektu: 07/2019 – 01/2021

Cieľom projektu je zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky. Miestom realizácie projektu sú Vyšná Slaná, Vlachovo, Štítnik, Stratená, Slavošovce, Slavoška, Slavec, Silická Jablonica, Silická Brezová, Silica, Rudná, Rožňavské Bystré, Rozložná, Roštár, Rochovce, Rejdová, Rakovnica, Petrovo, Bretka, Brzotín, Ardovo, Kunova Teplica, Kružná, Krásnohorské Podhradie, Krásnohorská Dlhá Lúka, Dlhá Ves, Dedinky, Čučma, Čoltovo, Čierna Lehota, Brdárka, Bohúňovo, Bôrka, Dobšiná, Drnava, Betliar, Pašková, Pača, Ochtiná, Markuška, Lúčka, Lipovník, Kováčová, Koceľovce, Kobeliarovo, Kečovo, Jovice, Jablonov nad Turňou, Hrušov, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hanková, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Henckovce, Honce, Hrhov, Meliata, Plešivec . Trvanie projektu je od júla 2019 do decembra 2020. Projekt je finančne podporený z fondov Európskej Únie maximálnou výškou nenávratného finančného príspevku 89 449,62 €.

                          www.op-kzp.sk                          www.siae.sk                          www.europa.eu

TOP