Tlačová správa  Potenciál úspor energie v okrese Rožňava je obrovský  Rožňava, 15.12.2020: Analýza energetických údajov v územiach mikroregiónov Betliar – Stratená, Domica, Čremošná a Štítnická dolina preukázala veľký potenciál úspor energie. Tieto analýzy sú súčasťou nízkouhlíkových stratégií pre tieto regióny, ktoré spolu pokrývajú takmer celý okres Rožňava. Ak by sa im podarilo tento potenciál využiť, položia si pevné
Odborníci z oblasti klimatológie, vodohospodárstva, energetiky, verejnej správy a ďalších oblastí predstavia faktami a štatistikami doložené informácie o situácii v oblasti globálneho otepľovania s dopadom na kvalitu vody, vzduchu, pôdy, flóry a fauny a ostatné aspekty v regióne Gemer. Konferencia je organizovaná v rámci projektu Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?, ktorý je podporený
Neprekurovať – toto má najväčší podiel na spotrebe energie v budove, každý stupeň naviac znamená zvýšenie nákladov o 6%. Dôležité je aby bola zachovaná tepelná pohoda, tá je daná súčtom povrchovej teploty stien a teploty vnútorného vzduchu – optimálna hodnota je 38°C, pričom rozdiel oboch hodnôt by nemal byť vyšší ako 4°C . Optimalizácia ohrevu teplej vody –
TOP