Milí spoluobčania – obyvatelia Gemera, Radi by sme vás oslovili s prosbou o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu, zameraného na mapovanie dopadu klimatických zmien v našom gemerskom regióne. Vaše odpovede, názory, postrehy budú spracované tímom odborníkov. Prosíme vás o vyplnenie dotazníka a jeho zaslanie do 31.5.2021. Výsledky dotazníkového prieskumu budú zverejnené . Za jeho vyplnenie vám vopred ďakujeme a zároveň Vás prosíme
Účelom  štúdie je navrhnúť perspektívne riešenie inteligentnej a integrovanej dopravy v oblasti Silická planina v okrese Rožňava (týka sa najmä mikroregiónu Domica a čiastočne aj mikroregiónu Čremošná na severovýchode s presahom do Maďarska na juhu). Návrh nadväzuje na pilotné nízkouhlíkové stratégie pripravované pre mikroregióny v okrese Rožňava. odkaz na štúdiu : Inteligentný dopravný systém v
 Tlačová správa  Potenciál úspor energie v okrese Rožňava je obrovský  Rožňava, 15.12.2020: Analýza energetických údajov v územiach mikroregiónov Betliar – Stratená, Domica, Čremošná a Štítnická dolina preukázala veľký potenciál úspor energie. Tieto analýzy sú súčasťou nízkouhlíkových stratégií pre tieto regióny, ktoré spolu pokrývajú takmer celý okres Rožňava. Ak by sa im podarilo tento potenciál využiť, položia si pevné
Odborníci z oblasti klimatológie, vodohospodárstva, energetiky, verejnej správy a ďalších oblastí predstavia faktami a štatistikami doložené informácie o situácii v oblasti globálneho otepľovania s dopadom na kvalitu vody, vzduchu, pôdy, flóry a fauny a ostatné aspekty v regióne Gemer. Konferencia je organizovaná v rámci projektu Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?, ktorý je podporený
TOP