8. júna 2021 sme uskutočnili ďalší informačný seminár so zámerom informovať o výhodách a význame plánovanej regionálnej energetiky, o výhodách integrovanej dopravy so zameraním na región Gemera. Prezentoval odborník v regionálnej energetike, Juraj Zamkovský s o.z. Priatelia Zeme – CEPA.   odporúčame si pozrieť záznam    https://www.youtube.com/watch?v=Zuc4MF_4ezs    „Projekt ‘Klimatické zmeny na Gemeri – ako
  júna 2021 sme zrealizovali online seminár s názvom: Zelená architektúra v regiónoch – Príklady dobrej praxe  s nasledovným programom:   1. Asociácia zelených striech – Zelená architektúra. prezentoval: Ing. Branislav Siklienka, predseda združenia, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru www.zelenestrechy.org   2. Zelená obnova budov – Bytové domy  prezentoval: doc. Ing. Peter Tauš,

Pozvánka na informačné semináre

  srdečne Vás pozývame na online informačné semináre projektu „Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?“. Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie a pripravenosť obyvateľov Gemera na prebiehajúce klimatické zmeny.  utorok, 8. jún 2021, od 9.30 do 12.30 hod Inf. seminár I. : Zelená architektúra v regiónoch – Príklady dobrej praxe,  od 9:30-11:00 Inf. seminár
Milí spoluobčania – obyvatelia Gemera, Radi by sme vás oslovili s prosbou o zapojenie sa do dotazníkového prieskumu, zameraného na mapovanie dopadu klimatických zmien v našom gemerskom regióne. Vaše odpovede, názory, postrehy budú spracované tímom odborníkov. Prosíme vás o vyplnenie dotazníka a jeho zaslanie do 31.5.2021. Výsledky dotazníkového prieskumu budú zverejnené . Za jeho vyplnenie vám vopred ďakujeme a zároveň Vás prosíme
TOP