Neprekurovať – toto má najväčší podiel na spotrebe energie v budove, každý stupeň naviac znamená zvýšenie nákladov o 6%. Dôležité je aby bola zachovaná tepelná pohoda, tá je daná súčtom povrchovej teploty stien a teploty vnútorného vzduchu – optimálna hodnota je 38°C, pričom rozdiel oboch hodnôt by nemal byť vyšší ako 4°C . Optimalizácia ohrevu teplej vody –
Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o. Vás srdečne pozýva na tretí informačný deň OD ENERGETICKEJ ZÁVISLOSTI K SEBESTAČNOSTI    v streda 12. júna 2019 od 9:00 do 12:30 Rokovacia miestnosť (2.poschodie), Radnica Námestie baníkov, Rožňava   Cieľom podujatia je podporiť spoluprácu medzi aktérmi regionálneho rozvoja na koordinácii energetiky v okrese Rožňava. Na informačný deň pozývame zástupcov miestnej

Účel založenia CUE Gemer n.o.

Účelom založenia neziskovej organizácie CUE Gemer je implementácia opatrenia A.3 Akčného plánu okresu Rožňava, schváleného Vládou Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2016 a poskytovanie všeobecne prospešných služieb podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvatelstva, vzdelávania a výchovy.
TOP