Odborníci z oblasti klimatológie, vodohospodárstva, energetiky, verejnej správy a ďalších oblastí predstavia faktami a štatistikami doložené informácie o situácii v oblasti globálneho otepľovania s dopadom na kvalitu vody, vzduchu, pôdy, flóry a fauny a ostatné aspekty v regióne Gemer. Konferencia je organizovaná v rámci projektu Klimatické zmeny na Gemeri – ako ďalej?, ktorý je podporený
Neprekurovať – toto má najväčší podiel na spotrebe energie v budove, každý stupeň naviac znamená zvýšenie nákladov o 6%. Dôležité je aby bola zachovaná tepelná pohoda, tá je daná súčtom povrchovej teploty stien a teploty vnútorného vzduchu – optimálna hodnota je 38°C, pričom rozdiel oboch hodnôt by nemal byť vyšší ako 4°C . Optimalizácia ohrevu teplej vody –
Centrum udržateľnej energetiky Gemer n.o. Vás srdečne pozýva na tretí informačný deň OD ENERGETICKEJ ZÁVISLOSTI K SEBESTAČNOSTI    v streda 12. júna 2019 od 9:00 do 12:30 Rokovacia miestnosť (2.poschodie), Radnica Námestie baníkov, Rožňava   Cieľom podujatia je podporiť spoluprácu medzi aktérmi regionálneho rozvoja na koordinácii energetiky v okrese Rožňava. Na informačný deň pozývame zástupcov miestnej
TOP