PREV
NEXT

Názov projektu:

Klimatické zmeny na Gemeri - ako ďalej?

Názov projektu:

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre okres Rožňava

Okres Rožňava

Gemer

Okres Rožňava leží v oblasti Gemera, kde okrem tohto okresu patrí ešte okres Revúca a Rimavská Sobota. Tento krásny kút Slovenska, bohatý na tradície, históriu a prírodné klenoty,  je v súčasnosti trápený vysokou mierou nezamestnanosti, chudoby a sociálnych problémov.

TOP