Koordinácia regionálnej a miestnej energetiky

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre okres Rožňava

Osveta a vzdelávanie v udržatelnej energetike

O nás

CUE Gemer n.o.

Účelom založenia neziskovej organizácie CUE Gemer je implementácia opatrenia A.3 Akčného plánu okresu Rožňava, schváleného Vládou Slovenskej republiky dňa 14. septembra 2016 a poskytovanie všeobecne prospešných služieb podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti, tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvatelstva, vzdelávania a výchovy.

TOP